Skip to content

Genshin Impact - Raiden Shoguns Musou Isshin - Musou no Hitotachi Katana (Raidens Sword - High Density Foam)

$69.99

Background of the Musou no Hitotachi Katana

The Musou Isshin extremely powerful sword in the popular video game Genshin Impact.
It is used to perform the Musou no Hitotachi by Raiden Shogun.